Standard Norge minner om høring av nye nasjonale standarder på betong

Nytt forslag til nye tilsetningsmaterialer til betong er lagt ut på høring. prNS 3650 omhandler krav til naturlige pozzolaner og naturlig kalsinerte pozzolaner. I tilknytning til dette arbeidet er også nasjonalt tillegg oppdatert og lagt ut på høring. Endringer her knytter seg til prøveregime av nye tilsetningsmaterialer, åpning for nye betongblandinger, men det også gjort endringer i kravene til gjenvunnet og resirkulert tilslag. Et nytt nasjonalt tillegg er også utarbeidet til pelestandarden NS-EN 12794. Sistnevnte handler om peler som rammes gjennom harde lag eller benyttes for innmeisling i berg. Høringsfrist for samtlige dokumenter 31. juli.

For mer informasjon se standard.no eller kontakt Hauke Burkart (hbu (at) standard.no). 

Del saken