Tobias Danner ble tildelt NCR Best paper Award

Under Nordic Concrete Research Symopsium i Stockholm ble Tobias Danner tildelt utmerkelse for beste forskningsartikkel.

Danner mottok utmerkelsen for artikkelen Tobias Danner, Harald Justnes: The Influence of Production Parameters on Pozzolanic Reactivity of Calcined Clays som ble utgitt I Nordic Concrete Research, no. 59, 2018. 

Nordic Concrete Research Best Paper Award deles ut hvert tredje år under Nordic Concrete Research Symposium. Prisen deles ut til 1-2 unge forskere (under 35 år på utgivelsestidspunktet) for en artikkel publisert i Nordic Concrete Research Journal i tiden mellom to symposier. I vurderingen av artiklene legges det vekt på nyhetsverdi, undersøkelsesmetode og forfatternes kommunikasjonsevner. Denne gang var det fem år siden forrige symposium og dermed fem år siden forrige tildeling. Årets pris hang derfor ekstra høyt og Tobias Danner gratuleres på det varmeste med den beste artikkelen fra hele ti utgivelser av Nordic Concrete Research Journal.  

Ovennevnte artikkel utmerker seg ved et innovativt og relevant emne, grundige undersøkelser og dokumentasjon og en tydelig presentasjon av materialet. 

Tobias Danner (th) ble tildelt prisen NCR Best Paper Award av Johan Silfwerbrant, redaktør av NCR og leder for den Nordiske forskningskomiteen.  

Nordic Concrete Journal utgis to ganger per år og hver utgave inneholder 6 til 8 nordiske vitenskapelige artikler. NCR Journal er gratis og kan leses av alle. Les mer om NCR Journal her.  

Del saken