Vellykket åpent faglig møte i Trondheim: Befaring Vollselvbrua

Betongforeningens lokale gruppe i Trondheim inviterte i februar til en spennende befaring av Norges lengste prefabrikerte bro over Størdal.

Broen er en del av veiprosjektet lang E6 mellom Kvithammer og Åsen og strekker seg over 360 meter.

Tilstede på befaringen var leverandør Overhalla betongbygg, entreprenør Hæhre, og konstruktør Aas Jakobsen for å gi en god innsikt i det pågående prosjektet.

                     

 

Takk til forelesere og til alle som møtte opp!

Foto: Stefan Jacobsen

Del saken