Vellykket studietur til Amsterdam!

Norsk Betongforening og Betongklyngen CIC arrangerte studietur til Amsterdam for å lære mer om resirkulering av betong. Vi fikk svært god hjelp av våre kollegaer i Nederlandsk Betongforening til å sette sammen programmet og til å skaffe gode kontakter i det Nederlandske resirkulerings-miljøet.

       

Gruppen besøkte Rutte Plant, en kombinert tilslags- og betongprodusent, som kaller sin virksomhet for Urban Mining. Vi fikk innblikk i hvordan deres samarbeidspartner New Horizon gjør kvalitetskontroller og velger ut det de kaller donor-bygg for deretter å utføre riving slik at betongen som skal resirkuleres sorteres på renhet og kvalitet. De ulike sorteringene øremerkes dermed for videre produksjon og bruk.

        

På Rutte Plant fikk vi innføring i produksjonsmetoder og utstyr. Noe betong blir knust på tradisjonelt vis og brukt som vanlig resirkulert tilslag. Her ble det brukt vanlig metode for nedknusing, men i tillegg hadde de utstyr som separerte ut plast og treflis. På Rutte Plant hadde de også utviklet svært avansert produksjonsutstyr som skilte betongpastaen fra tilslaget. Dette ga en nesten ren tilslagsfraksjon, som om den kom rett fra grustaket, og en finmalt sementpasta som også kunne gjenbrukes. Rutte har utviklet et produkt «Freement» som de bruker som bindemiddel i kombinasjon med tradisjonell sement. Investeringene i dette utstyret var store, men gevinsten, både miljømessig og økonomisk, ved å kunne anvende sementpastaen på nytt, var vesentlig.

       

Vi besøkte også Delft Universitet der vi fikk se deres velutstyrte betonglaboratorium og der vi fikk interessante foredrag om testmetoder og nyutviklet mobilt produksjonsutstyr for resirkulering av betong.

Sytten personer fra de fleste ledd i næringskjeden deltok på studieturen. Det var mye nyttig kunnskap og informasjon å hente på besøkene og det var også verdifullt å bygge nettverk i det norske miljøet.   

 

Del saken