Elisabeth Schjølberg ble tildelt æresmedlemskap i NB under Norsk Betongdag 19. oktober!

Vi gratulere Elisabeth som første kvinnelige æresmedlem i NB!


(Foto: Arve Brekkhus)

Elisabeth ble medlem i Norsk Betongforening i 1987 og har fra da av vært en av foreningens sentrale og viktige personer, noe som skyldes at hun er en person med stor drivkraft og engasjement.  Elisabeth Schjølberg er Dr. ing fra NTH og markerte seg særlig i norsk betongbransje fra 1990 -tallet da hun hadde sentrale roller i Vegdirektoratet og Statens vegvesen, blant annet som leder av betongavdelingen i Vegdirektoratet og som regionsveisjef i Midt Norge. Hun var en betydelig pådriver og aktør for forskning og utvikling knyttet til nybygging og rehabilitering av eksisterende konstruksjoner og stod helt sentralt i utviklingen av bestandighet for betongkonstruksjoner i vegnettet. Det er i stor grad takket hennes prioriteringer og ledelse at man har den viktige kunnskapen man sitter med i dag som sikrer forventet levetid for landets bruer.  Her kan du lese styrets begrunnelse for æresmedlemskapet.

Del saken