Høring: NB utgivelse om sliping av betonggulv!

Gjeldende standarder og regelverk har ikke tilfredsstillende krav og beskrivelser for slipte betonggulv. Det er derfor tatt initiativ til å utarbeide forslag til hvordan slipte gulv kan beskrives, utføres og kontrolleres. 

Du inviteres til å gi dine kommentarer til høringsutkastet innen 26. august. 

Trykk her for mer informasjon om innsending