09 PDF Betongoverflater (April 2020)

Beskrivelse

Denne publikasjonen er tiltenkt arkitekt, byggherre og entreprenør, for å oppnå en gjensidig forståelse om hvilken kvalitet de eksponerte glattforskalte betongoverflatene forventes å ha, og hva som gjøres i ulike tilfeller av avvik. Spesifikasjonen kan benyttes på alle prosjekter som ønsker en gittoverflatekvalitet på synlig betong. De ulike klassene setter krav til en målbar overflatekvalitet.

Spesifikasjonsdelen vil kunne gjelde både plasstøpt betong og betongelementer. Veiledningsdelen er hovedsakelig utarbeidet med tanke på utførelser i plasstøpt betong, men flere deler av innholdet vil også gjelde for betongelementprosjekter. Det er forventet at publikasjonen leses og brukes i sin helhet.

Boken Betongoverflater (Krokstrand et al., 2011) har fokus på betongens estetiske verdier. Den viser betydningen av samspillet mellom betongens sammensetning, form og utførelse på den ene siden og hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør og leverandører på den andre. Byggutengrenser har gitt ut to dokumenter med basis i boken, henholdsvis en folder og en anvisning; «Hvordan beskrive synlige betongoverflater» og «Beskrivelse av synlige Betongoverflater».

Disse dokumentene kan med fordel brukes sammen med denne publikasjonen.

Sjekk linken under for BetongGUI programmet og link til MATLAB Compiler programmet som må lastes opp, og som heter heter MCR 2013a

Har du spm. ang nedlasting av selve programmet, vennligst kontakt Tone Østnor, Norcem AS på e-post: tone.ostnor@norcem.no

Varenummer: 09PDF

 

Kategori: