38 PDF Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner (2020)

Beskrivelse

Det har lenge vært et uttrykt behov for bedre retningslinjer og standardiserte beregningsmetoder for fiberarmert betong. For å imøtekomme dette ble det i 2012 opprettet en komite for å utarbeide NB38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner i regi av Norsk Betongforening.
Innholdet i publikasjonen er tilpasset gjeldende NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) og NS-EN 206, og skal benyttes sammen med disse. Enkelte av metodene som foreslås er basert på fib Model Code 2010 og forslag til ny NS-EN 1992-1-1 som forventes publisert i 2023. Den nye Eurokoden vil ha et eget Annex L: Stålfiberarmert betong, men pga CEN’s rettigheter og dokumentets tilgjengelighet er direkte referanser til dette unngått, og det er i stedet henvist til originale kilder for de enkelte metodene. Det forutsettes ikke at forslag til ny Eurokode 2 skal benyttes sammen med denne publikasjonen.

Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Terje Kanstad, NTNU (Leder inntil 2019)
Åse Lyslo Døssland, Multiconsult ASA (fra 2019 )
Arne Vatnar, Unicon AS ( 2012-2016)
Alf Egil Mathisen, Veidekke ASA
Helge Brå, Norconsult AS
Jorun Marie Hisdal, SINTEF AS (2012-2014)
Nils Leirud, Mapei AS
Sindre Sandbakk, Dr. Techn Olav Olsen AS
Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen
Øyvind Sæter, Unicon AS (2019-2020)

Varenummer: 38PDF Kategori:
Kategori: