38 PDF Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner (2020)

Beskrivelse

Det har lenge vært et uttrykt behov for bedre retningslinjer og standardiserte beregningsmetoder for fiberarmert betong. For å imøtekomme dette ble det i 2012 opprettet en komite for å utarbeide NB38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner i regi av Norsk Betongforening.
Innholdet i publikasjonen er tilpasset gjeldende NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) og NS-EN 206, og skal benyttes sammen med disse. Enkelte av metodene som foreslås er basert på fib Model Code 2010 og forslag til ny NS-EN 1992-1-1 som forventes publisert i 2023. Den nye Eurokoden vil ha et eget Annex L: Stålfiberarmert betong, men pga CEN’s rettigheter og dokumentets tilgjengelighet er direkte referanser til dette unngått, og det er i stedet henvist til originale kilder for de enkelte metodene. Det forutsettes ikke at forslag til ny Eurokode 2 skal benyttes sammen med denne publikasjonen.

Regnearket er basert på lamellemetoden beskrevet i kapittel 5.9 i NB38, og må sees i sammenheng med beskrivelse angitt der.

Regnearket er utarbeidet av studenter og revidert av Norsk Betongforenings NB38 publikasjonskomite. Regnearket har vært benyttet i flere prosjekter. Noen feil eller mangler kan likevel forekomme. Norsk Betongforening forutsetter at regnearket brukes av personer med den nødvendige faglige kompetansen, og med forståelse for de begrensingene og forutsetningen som er lagt til grunn og feiltolkning og bruk av innholdet i regnearket er ikke Norsk Betongforening sitt ansvar.

Norsk Betongforening, eller medlemmer i prosjektgruppen og publikasjonskomiteen, har ikke ansvar for direkte eller indirekte følger av eventuelle feil eller mangler i regnearket, eller bruk av resultatene.

Hvis du vil ha “Regnearket” så send en mail til: betongshop@tekna.no 

Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Terje Kanstad, NTNU (Leder inntil 2019)
Åse Lyslo Døssland, Multiconsult ASA (fra 2019 )
Arne Vatnar, Unicon AS ( 2012-2016)
Alf Egil Mathisen, Veidekke ASA
Helge Brå, Norconsult AS
Jorun Marie Hisdal, SINTEF AS (2012-2014)
Nils Leirud, Mapei AS
Sindre Sandbakk, Dr. Techn Olav Olsen AS
Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen
Øyvind Sæter, Unicon AS (2019-2020)

Varenummer: 38PDF Kategori:
Kategori: