05 PDF Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann (2011)

Beskrivelse

Publikasjonen består av 3 deler:
A. En produktspesifikasjon som kan benyttes som beskrivelse i en kontrakt.
B. En veiledningsdel, orienterings- og lærebokstoff samt anbefalinger om konstruksjonsutforming og materialvalg/utførelse.
C. Reparasjon av støpefeil under vann.

Det er gjort en revisjonen i 2011 som kun omfatter en tilpasning til de nye standardene NS-EN 13670 og NS-EN 1992-1-1. Det er ikke gjort noen endringer av tekniske krav og anbefalinger utover dette.

Publikasjonen omhandler kun betongkonstruksjoner utstøpt i vann, ikke tørrstøpte konstruksjonsdeler plassert i vann. For senkekasser omhandles kun selve understøpen mot underlaget. Publikasjonen gir detaljerte regler for sammensetning og bruk av såvel betong med anti utvaskings tilsetningsstoff (AUV-betong) som normal undervannsbetong. Det gis detaljerte anvisninger for pumpestøp, rørstøp og bøttestøp, med separate sjekklister. Det gis også omfattende veiledning for konstruktiv utforming av konstruksjonsdeler som skal støpes i vann, med regler som går langt utover krav i Norsk Standard. 54 sider.

NS-EN 13670 – mindre revisjon. Magne Maage reviderer denne etter gjeldende standarder. En større revisjon avventes

Varenummer: 05PDF Kategori: