Norsk Betongdag 2023 ble gjennomført med stor suksess 18. – 20 oktober i Trondheim

Med nesten 250 deltakere lå forholdene til rette for at betongdagen ble en god møteplass for betonginteresserte fra alle deler av bransjen. I år var det også god oppslutning av studenter som benyttet anledningen til å få faglig påfyll og til å knytte nettverk i næringslivet.

Klikk her for sammendrag av årets høydepunkt!