Månedens betongprofil

Denne månedens betongprofil er utadvendt og blid og tilbringer svært gjerne arbeidshverdagen med å sette sammen resepter med lavest mulig CO2-utslipp og ble tildelt FoU prisen under Norsk Betongdag. Bli bedre kjent med Elisabeth Leite Skare.

Fou-prisen ble tildelt Skare for  PhD arbeidet «Prediction of rheological properties of filler modified cement paste from constituent properties, flow measurements and modelling» og hun ble akkurat medlem i kurskomiteen. Månedens betongprofil er en stor ressurs for betongbransjen!

Foto: Fredrik Sandvik

Kan du fortelle hvilken stilling du har og litt konkret om hva du jobber med på en vanlig arbeidsdag?  

Jeg har vært ansatt som betongteknolog i Spenncon siden mars. Stillingen dekker betongteknologi på alle våre fabrikker, med et særansvar på fabrikken vår på Hjørungavåg hvor jeg har kontorplass. Jeg har en kjempespennende arbeidshverdag, med en fin fordeling av teori og praksis. Hovedoppgaven er å sikre kvalitet på alle elementene våre, både i fersk og herdet fase. På en vanlig arbeidsdag jobber jeg blant annet med reseptoptimalisering med tanke på pris og miljø, og prøvestøper av reseptene med tanke på tilsiktet konsistens og fasthetsutvikling. Jeg jobber også med vurdering, kvalitetskontroll og testing av delmaterialer, miljøregnskap, ressursoptimalisering og kundeoppfølging.  

 

Hva er din bakgrunn og hvordan havnet du i betongbransjen?
Jeg har nok alltid syntes det har vært spennende med tall og logiske sammenhenger. Jeg husker at jeg lærte gangetabellen før jeg begynte på skolen fordi jeg var «flue på veggen» da de eldre brødrene mine øvde på den i hjemmelekse. Jeg har alltid synes det har vært kjempegøy å være med pappa ut og bygge på hytte, garasje, naust og hus, og har vel hatt en liten snikkerspire i meg fra jeg var liten. På skolen oppdaget jeg raskt at realfagene appellerte mest til meg, og da føltes byggingeniør som en naturlig vei å gå. Jeg startet på master i bygg- og miljøteknikk, og ble raskt interessert i betongfagene. Det resulterte i at jeg valgte alle betongfag som kunne velges, og skrev til slutt master med fordypning i betongteknologi. Rett etter studiet begynte jeg i en spennende stilling som betongteknolog i Norbetong, og etter ett år med prøvetaking, byggeplassbesøk, miljøregnskap og reseptoppbygging, fikk jeg muligheten til å ta en «dobbel» doktorgrad (dual degree) innen betongteknologi på NTNU og DTU. Denne muligheten grep jeg, og disputerte doktorgraden «Prediction of rheological properties of filler modified cement paste from constituent properties, flow measurements and modelling» i februar 2022.  

 

Foto: Norsk Betongforening

Hva liker du ved jobben din og hva er det som driver deg?
Jeg liker svært godt at jeg får jobbe både med teori og praksis. Jeg synes det er superspennende å sette opp nye resepter med lavere CO2-utslipp enn vi vanligvis leverer, og deretter teste ut at vi faktisk får en støpbar betong. Det å hele tiden strebe etter å bli bedre motiverer meg. Jeg synes det er så gøy å hele tiden være med på å utvikle produkter som er bedre enn dagens produkter.  

Har du noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i denne jobben?
Jeg vil vel betegne meg selv som en utadvendt person med et smil om munnen. Dette tenker jeg er fine egenskaper å ha med seg inn i en jobb hvor jeg stadig samarbeider med mennesker, enten om det er en konstruktør, innkjøper, selger, blandeoperatør, utstøper eller kunde.   

 

Foto: privat

Hva er det meste spennende/morsomste du har vært med på i jobbsammenheng? 

Jeg har jo blant annet vært på konferanser i Melbourne og Madeira, vært med på undervannstøp, glidestøp og støper hvor betongen måtte fraktes med helikopter, men uansett hvor kjedelig det måtte høres ut synes jeg nok at noe av det aller mest spennende er å prøveblande resepter jeg har satt opp selv, og se om vi faktisk får betongen jeg har prøvd å skape. Det å gå ett døgn og vente på 1d-fasthet for å kartlegge om resepten kan brukes i elementproduksjon er nervepirrende, og ekstremt gøy når det lykkes.  

Har du et godt råd til unge i bransjen? 

Knytt kontakter i bransjen! Bli med på kurs og arrangementer hvor «betong-Norge» møtes. Det er så lærerikt og inspirerende å snakke med dyktige folk i bransjen, og det senker også lista for å senere ta kontakt med andre i bransjen når man er bekjente. 

Hva fyller du fritiden din med når du ikke holder på med betong? 

Jeg er gift med Ivar André som også jobber som byggingeniør, og sammen har vi to barn: Isak (4 år) og Julie (1 år). Timene utenfor jobb går med til lek med barna, familietid, korps, barneidrett, jakt, fjellturer, gårdsdrift, oppussing, små byggeprosjekter og diverse håndarbeidsprosjekter. Vi driver et koselig småbruk i Austefjorden med 55 vinterfôra sauer. Vi har også 3 fuglehunder, som i tillegg til å være familiehunder, brukes flittig på jakt. Jeg vil vel si at vi lever relativt aktive liv med forholdsvis lite sofasliting – og det er akkurat slik vi liker det.  

     

Foto: privat

Del saken