Månedens betongprofil

Denne månedens betongprofil er et engasjert Ja-menneske. Hun er aktiv i styret i Yngres Betongnettverk og i sommer er hun med som blant annet møteleder under fib Conceptual Design symposium i Oslo. Hun mestrer både konstruksjonsfaget og betongteknologi og hun deler gjerne kunnskap om betong og hvilke muligheter som finnes i vår bransje.  Bli kjent med Oda Tjetland! 

I Norsk Betongforening sin serie månedens betongprofil trekker vi frem personer hvis karriere eller personlige engasjement kan være til inspirasjon for andre.  Vi ønsker å vise hvor spennende de ulike jobbhverdagene i vår bransje kan være. Bli bedre kjent med Oda Tjetland!

Kan du fortelle hvilken stilling du har og litt konkret om hva du jobber med på en vanlig arbeidsdag?  

Jeg jobber som rådgiver i COWI med brukonstruksjoner. Typiske arbeidsoppgaver er å dimensjonere og 3D modellere bruer, kulverter og støttemurer. Vi modellerer konstruksjonene parametrisk, dette gir en stor verdi da det er enkelt å gjøre endringer ved behov. I tillegg jobber jeg med betong og bærekraft, dette er gjennom et nettverk i COWI som heter «Green Concrete». 

 

Hva er din bakgrunn og hvordan havnet du i betongbransjen? 

Jeg har studert Bygg- og Miljøteknikk med spesialisering innen konstruksjon på NTNU, hvor jeg likte godt mekanikk og betongfagene. Gjennom studieperioden hadde jeg en deltidsstilling på NTNU, som forskningsassistent for betonggruppen på konstruksjonsteknikk. Som forskningsassistent tilbrakte jeg mye tid i sementlabben, og lære mye om sementkjemi og forskning. Jeg utviklet en større interesse for betong og sement. Det ble da ganske naturlig en masteroppgave innen betongteknologi. Etter fullført master begynte jeg i stillingen min hos COWI.   

 

 

Hva liker du ved jobben din og hva er det som driver deg? 

Jeg liker utrolig godt at vi jobber i team og vi har bra samarbeid. Det er gøy å lære nye ting, få nye utfordringer og sammen med kunden kunne levere noe man er stolt over. Jeg syns det er givende å jobbe sammen med dyktige kollegaer som er interessert i å dele sin kunnskap, og sammen løse de ulike problemstillingene.   

 

Har du noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i denne jobben? 

Det må kanskje gå litt igjen som spørsmålet over, jeg liker å jobbe i team og samarbeide med andre. I prosjekter er det mange fag som jobber sammen, og vi jobber tett med flere av dem. Det er så viktig at vi jobber som et team, og det er da så gøy å lykkes sammen!  

Hva er det meste spennende/morsomste du har vært med på i jobbsammenheng? 

Det morsomste jeg har vært med på må være community days i København. Alle som er med i et nettverk i COWI, enten innen digitalisering eller bærekraft samles for å dele kunnskap og bli bedre kjent med hverandre. Jeg er med i «Green Concrete» og det er gøy å jobbe med kollegaer fra andre land for å finne mer bærekraftige løsninger.  

 

Du er en av ildsjelene i YBN. Hva er det som motiverer deg til slikt arbeide? 

Jeg liker å være sosial, og liker å engasjere meg. Gjennom YBN får man mulighet til å møte andre engasjerte personer, som i tillegg deler interessen for betong. Jeg syns også det er viktig at man møtes på tvers av hele bransjen.  

 

Hva fyller du fritiden din med når du ikke holder på med betong? 

Jeg syns det er veldig artig med klatring, både sportsklatring og buldring. Buldring er i tillegg en veldig fin måte å kombinere å være sosial med venner, men også få seg en liten treningsøkt. Ellers er jeg veldig glad i å reise, oppleve nye plasser og nye kulturer.  

 

Del saken