Uncategorized

Månedens betongprofil

Månedens betongprofil jobber med dimensjonering av skallkonstruksjoner i betong i arbeidstiden og sandkasse- eller duplobaserte konstruksjoner på fritiden. Han er en av keynote speakers under fib International Congress 2022 i Oslo denne måneden  og utmerker seg med å både være kunnskapsrik og å klare å formidle kunnskapen videre. Bli kjent med Morten Engen.

Les mer

Standard Norge minner om høring av nye nasjonale standarder på betong

Nytt forslag til nye tilsetningsmaterialer til betong er lagt ut på høring. prNS 3650 omhandler krav til naturlige pozzolaner og naturlig kalsinerte pozzolaner. I tilknytning til dette arbeidet er også nasjonalt tillegg oppdatert og lagt ut på høring. Endringer her knytter seg til prøveregime av nye tilsetningsmaterialer, åpning for nye betongblandinger, men det også gjort endringer i kravene til gjenvunnet og resirkulert tilslag. Et nytt nasjonalt tillegg er også utarbeidet til pelestandarden NS-EN 12794. Sistnevnte handler om peler som rammes gjennom harde lag eller benyttes for innmeisling i berg. Høringsfrist for samtlige dokumenter 31. juli.

Les mer