Uncategorized

Månedens betongprofil

Denne månedens betongprofil er utadvendt og blid og tilbringer svært gjerne arbeidshverdagen med å sette sammen resepter med lavest mulig CO2-utslipp og ble tildelt FoU prisen under Norsk Betongdag. Bli bedre kjent med Elisabeth Leite Skare.

Les mer

Net-Zero Future 2024 Conference in Oslo!

I juni neste år arrangerer Oslo MET konferansen Net-Zero Future 2024, 1st International Conference on Net-Zero Built Environment: Innovations in Materials, Structures, and Management Practices.

Les mer

Månedens betongprofil

Denne månedens betongprofil er et engasjert Ja-menneske. Hun er aktiv i styret i Yngres Betongnettverk og i sommer er hun med som blant annet møteleder under fib Conceptual Design symposium i Oslo. Hun mestrer både konstruksjonsfaget og betongteknologi og hun deler gjerne kunnskap om betong og hvilke muligheter som finnes i vår bransje.  Bli kjent med Oda Tjetland! 

Les mer