Uncategorized

Månedens betongprofil

Denne månedens betongprofil er et engasjert Ja-menneske. Hun er aktiv i styret i Yngres Betongnettverk og i sommer er hun med som blant annet møteleder under fib Conceptual Design symposium i Oslo. Hun mestrer både konstruksjonsfaget og betongteknologi og hun deler gjerne kunnskap om betong og hvilke muligheter som finnes i vår bransje.  Bli kjent med Oda Tjetland! 

Les mer

Månedens betongprofil

Han har vært personlig medlem i Norsk Betongforening siden han var student og har fått med seg hver Norsk Betongdag etter det. Som en av pådriverne for opprettelsen av YBN og YMG i fib, mangeårig medlem av, og nå leder for miljøkomiteen, er han en viktig bidragsyter i Norsk Betongforening. Bli kjent med månedens betongprofil Christian K. Sandvik.

Les mer