Net-Zero Future 2024 Conference in Oslo!

I juni neste år arrangerer Oslo MET konferansen Net-Zero Future 2024, 1st International Conference on Net-Zero Built Environment: Innovations in Materials, Structures, and Management Practices.

Norsk Betongforening støtter arrangementet og oppfordrer bedrifter og ildsjeler til å benytte anledningen til å sette agendaen og vise frem alle de gode initiativ og prosjekter som foregår i betongbransjen. Konferansen har også støtte fra RILEM og ACI og henvender seg til et internasjonalt publikum.  

Temaene for konferansen er: 

  • New Materials and Manufacturing Processes for Zero Carbon Footprint 
  • Robotic Construction Technologies for Minimum Formwork and On-Site Activities 
  • Novel Structural Designs and Details for Optimal Performance with Least Materials 
  • Advanced Condition Assessment and Health Monitoring Strategies 
  • Innovative Life-Cycle Analyses and Civil Infrastructure Management Strategies 

Viktige datoer:  

– Abstract Submission: November 1, 2023  

– Full Paper Submission: February 28, 2024  

– Conference in Oslo: June 19-21, 2024 

Innsending av abstract

Det er to ulike alternativer for innsending:

  1. Abstract Submission with Oral Presentation (without Full Paper): For deg som ønsker å dele innsikt uten å utarbeide en full akademisk artikkel.  
  2. Abstract and Full Paper Submission: Passerfor deg som vil benytte anledningen til å både presentere et prosjekt og få artikkel publisert il konferanse- proceedings.  

Alle aksepterte artikler fra Net-Zero Future 2024 vil bli publisert som post-proceedings av Springer. Denne open access-publikasjonen vil bli indeksert av Scopus, noe som sikrer global rekkevidde og anerkjennelse for forskningen din. 

Merk deg datoer og frister og sikre deg plass på konferansen. Påmelding og konferansedetaljer finner du på www.netzfuture.com. 

For henvendelser og spørsmål, kontakt netzfuture@oslomet.no. 

Del saken