Publikasjonskomiteen og Kurskomiteen i Norsk Betongforening søker nye medlemmer

For å få økt fokus på kursvirksomheten i Norsk Betongforening har det blitt besluttet å dele dagens fagkomité i to nye komitéer. Man får da større mulighet til å følge opp kursvirksomheten samt større kapasitet til å jobbe med kontinuerlig revidering og nyutvikling av publikasjonsarbeidet.

Spesielt yngre i bransjen oppfordres til å bidra i komitearbeidet.

Publikasjonskomiteen

Publikasjonskomiteen søker nye medlemmer. Komiteen har ansvaret for NBs publikasjonsserie. Faglig komité har ansvar for å følge med i standardiseringsarbeidet og se til at betongfagets interesser blir ivaretatt. Arbeidsomfanget er primært 4 møter i året (hvert på ca. 3 timer) + litt lesing av høringsversjoner av publikasjoner

Kurskomiteen

Kurskomiteen er i ferd med å bli etablert og søker nye medlemmer. Komiteen har ansvaret for NBs kursvirksomhet og videreutviklingen av denne. Kurskomité har ansvar for å planlegge og kartlegge nødvendige behov for å oppdatere bransjens utøvere på ny kunnskap innenfor betongområdet.

Arbeidsomfanget er primært 4 møter i året (hvert på ca. 3 timer).

Hvis noe av dette høres spennende kan du sende en kort mail med litt om deg selv, og hvilke komité du kunne tenkte å bidra i, til Norsk Betongforening på NB@tekna.no.

Del saken