Befaring på nye Lervig Brannstasjon

Torsdag 25.mai arrangerte den lokale gruppen i Stavanger befaring til det spennende prosjektet i Lervigbukta.

De fremmøtte fikk først en omvisning i inne på brannstasjonen. Et av målene for prosjektet har vært å få fine overganger mellom ren betongoverflate og finere materialer, noe som ble vist under befaringen.

Flere involverte presenterte ulike aspekt ved prosjektet:

Prosjekteringsleder Elisabeth Karlsen fra Backe Rogaland AS (tidligere Kruse Smith Entreprenør) fortalte om hvordan prosessen mellom byggherre, totalentreprenør, elementleverandør og kunstner har vært. Pål Håvard Aase fra Veidekke Prefab fortalte om det praktiske rundt produksjonen av elementene med kunsttrykk i formen. Prosjektleder Allend Bamerni fra Stavanger Kommune fortalte om prosjektet fra byggherrens ståsted.

Befaringen ble avsluttet ved kunstveggen utenfor brannstasjonen, som vises på bildet:

(foto: Maren-Iren Kvia)

 

En stor takk til våre lokale grupper!

De lokale gruppene tilfører betongentusiaster rundt i Norges land både noe faglig og sosialt. Norsk Betongforening ser en stor verdi av arrangementene våre frivillige rundt i landet arrangerer og deltar på. Hensikten med de lokale gruppene er nettopp å skape en arena for de som er interessert i betong, for å tilføre en bred kunnskap, samt å skape gode nettverk. Er du nysgjerrig på om det er en lokal gruppe rundt deg, eller har du tips til tema og befaringer som kan gjøres der du bor? Sjekk her og ikke nøl med å ta kontakt!

Del saken