Betongkvelden på Sørlandet ble en stor suksess også i år!

Med over 102 deltakere ble årets utgave en av de beste som har vært på mange år.

Kveldens program besto av mye forskjellige godbiter, og her var det mye interessant.

Blant annet fikk deltakerne høre om, den nye publikasjonen til NB, pub. nr. 38 «Fiberarmert betongkonstruksjoner» som er ute på høring nå, og publikasjon nr. 5 «Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann»
som er under utarbeidelse.

Man fikk også høre om «Restauranten Under» og hvordan prosjekteringen og betongleveransen på dette prosjektet hadde foregått
Og kveldens siste foredrag tok oss igjennom Kontroll vs digitalisering. Kontroll av prosjektering Iht. NS-EN 1990+NA og Digitalisering med vekt på numeriske beregninger – Hva kreves og hvordan bør kontroll utføres.

For mer informasjon om de lokale avdelingen, klikk her: NB lokale medlemsmøter

Del saken