Høstsamling i betonglærernettverkene for fagskoler og høgskoler/universiteter er nå gjennomført.

22. – 24.oktober var det Norsk Betongdag i Trondheim, i den forbindelse ble det også avholdt nettverkssamlinger i Betongnettverk for universitet og høgskoler, og i Betongnettverk for fagskoler.

Årets andre samling for både Betongnettverk for universitet og høgskoler, og Betongnettverk for fagskoler ble avholdt i Trondheim, den 24.oktober. Møtet ble i tradisjonen tro avholdt i forbindelse med arrangementet Norsk Betongdag.

Temaet for høstmøtet var «Betongundervisning ved universiteter og høgskoler». Denne tematikken er også interessant for fagskolenettverket, så møtene ble avholdt som en fellessesjon. Dette for at de forskjellige utdanningsnivåene kan få innblikk i hva som undervises på de forskjellige nivåene.

Tematikken var valgt som en videreføring av de siste møtene som har vært avholdt hvor forskjellige foredragsholdere har vært invitert til å fortelle om hva deres bransje mener er viktig at ingeniører kan om betong når de er ferdig med utdanningen sin. Dette gjelder både betongteknologi, betongdimensjonering, betongutførelse og betongrehabilitering. Bakgrunn for disse tidligere innleggene er at Betongnettverkene ønsker å være bevist sin stilling og ønsker å bruke samlingene til å diskutere hvordan vi mener ingeniørfaget, og da betongfaget (både materialteknologi, prosjektering, utførelse og rehabilitering) bør undervises i Norge i dag. På denne måten kan vi møter det offentlige og det private næringsliv sine forventninger til dagens nyutdannede ingeniører.

I og med at det er gjort justeringer i rammeplan for ingeniørstudier fra 2019, så hadde vi derfor nå en gjennomgang av undervisning av betongfaget på de forskjellige institusjonene.

HiOF, UiA og UiT presenterte sine bygg ingeniørutdanninger med tilhørende betongundervisning, både bachelor- og masterutdanninger.

NTNU presenterte sitt 5-årig løp vektet mot betongundervisningen. NTNU var også veldig tydelige på at de gjerne er med og støtter alle undervisningsnivåene om det er behov for dette.

Det ble også bekreftet av andre som var tilstede på samlingen, at NTNU – så vel som alle andre kolleger innen betongfag, alltid stiller velvillig opp for å hjelpe hverandre.

Klikk her for mer info om betonglærernettverkene for fagskoler og høgskoler/universiteter. 

 

Del saken