Månedens Betongprofil

Bli kjent med månedens betongprofil! Ingrid Lande er universitetslektor på byggingeniørstudiet ved Universitetet i Agder og er av ildsjelene i Norsk Betongforening.

Ingrid er og primus motor i YBN i Agder og sammen med Samindi Samarakoon fra UiS er hun er leder for Technical Committee for fib Conceptual Design symposium som arrangeres i Oslo i sommer. Som person er hun genuint positiv, snartenkt og konstruktiv, noe som kommer godt med både i det frivillige arbeidet for foreningen og i hennes daglige virke. Hun ivrer for sine studenters faglige utvikling og aller helst hvis den faglige utviklingen kan ha noe med UHPC å gjøre. 

Kan du fortelle hvilken stilling du har og litt konkret om hva du jobber med på en vanlig arbeidsdag?  

Jeg jobber som universitetslektor på byggingeniørstudiet ved Universitetet i Agder (UiA) og er studieprogramleder for masterprogrammet. Min hovedarbeidsoppgave er å undervise og veilede studenter på byggingeniørstudiet, blant annet innenfor betong. I tillegg er jeg i ferd med å avslutte min doktorgrad med hovedfokus på ultrahøyfast fiberarmert betong (UHPC).  

                        

Hva er din bakgrunn og hvordan fattet du interesse for betong? 

Det var ikke før bacheloroppgaven at jeg fattet interesse for betong. Da skrev jeg og noen medstudenter om bruk av UHPC i brokonstruksjoner. Vi jobbet mangfoldige timer på laben med å teste vår egenproduserte UHPC. Jeg ble veldig engasjert og fascinert, og hadde et stort ønske om å kunne fortsette å forske på dette materialet. Det fikk jeg muligheten til gjennom mastergraden min og senere en stipendiatstilling på UiA. Masteroppgaven tok jeg innenfor et forskningsprosjekt, hvor jeg samarbeidet tett med Nye Veier og industrien om standardisering av brokonstruksjoner i hovedveinettet. Jeg trivdes veldig godt på universitetet og hadde et stort ønske om å fortsette i akademia. Nå er jeg ansatt ved UiA og stortrives! 

Hva liker du ved jobben din og hva er det som driver deg? 

Det jeg liker aller best med jobben min er å kunne bidra til å øke den faglige interessen og kompetansen til studentene og å følge deres utvikling. I jobben min får jeg også mulighet til å forske på det jeg interesserer meg for og stadig lære noe nytt. Mitt favorittsted er å være på laben med studenter eller i forbindelse med forskning. UiA har mange spennende forskningsprosjekter i samarbeid med industri og andre forskningsinstitusjoner. 

Har du noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i denne jobben? 

Jeg tror det kommer godt med å være engasjert, nysgjerrig og interessert i å lære og finne ut av ting. Jeg er glad i å samarbeide med andre, og gjør mitt beste for å bygge nettverk mot industrien og de andre universitetene. Og så tror jeg viljen til å jobbe hardt er viktig! 

Hva er det mest spennende/morsomste du har vært med på i jobbsammenheng? 

Første gang jeg deltok på en internasjonal konferanse om UHPC (HiPerMat 2016) var utrolig spennende. Det å gå fra å drive med UHPC på eget laboratorium med få andre interesserte, til å møte flere hundre som også var like fascinert av materialet, var veldig inspirerende og motiverende. 

Du er en ildsjel som er lokallagsleder for YBN i Agder og du er leder for Technical Committee i fib CD2023. Hva er det som motiverer deg? 

Jeg synes det er veldig motiverende å kunne bidra til å skape mer interesse for betongfaget, spre og utveksle kunnskap. Og da spesielt for de yngre i bransjen. Det er noe jeg brenner for. Det er også veldig motiverende å være en del av et stort faglig nettverk, og få innblikk i alle de spennende prosjektene både i Norge og i verden. 

Hva fyller du fritiden din med når du ikke holder på med betong? 

Jeg har mange interesser. Jeg er veldig glad i sport og det meste av friluftsliv, som fisking, jakt, fjellturer, ski, klatring, bading hele året, tennis og kajakkpadling. Vi fikk en sønn i januar i fjor, så nå bruker jeg så mye tid jeg kan på ham og familien. 

Del saken