Gratis tilgang! Nå kan du skaffe deg tilgang til alle NCR publikasjoner gratis

NCR – Nordic Concrete Research utgis to ganger pr. år i samarbeid med våre nordiske søsterforeninger. Målet med tidsskriftet er rask publisering og formidling av forskning fra og mellom akademia og næringen. Interessen for tidsskriftet har økt, av flere grunner.

NCR inneholder ferske forskningsresultater fra Norden og har gratis tilgang –du kan også registrere deg for varsler når det kommer nye utgaver –to ganger i året. Du finner et bredt spekter av tema fra akademia og samarbeid mellom dem og industrien.

NCR har tidligere hatt begrenset distribusjon utenfor forsknings-og undervisnings-institusjonene, bortsett fra i Sverige, hvor den har vært trykket og sendt til alle medlemmer av betong-foreningen. NCR har også hatt begrenset leserskare utenfor Norden, og dette innebærer at grad av sitering (henvisninger) fra andre forfattere også er lav. Dette gir igjen lav akademisk «kreditering»(poeng til forfatter) og reduserer motivasjonen til å skrive for bladet.
Dette er en grunn til at vi har hatt premiering av bidrag, i Norge ved at de tre først antatte artiklene hvert år mottar et pengebeløp, via Betongforeningens FoU-komité.

Artiklene skal gjennom en runde med faglig kritikk (review) før de aksepteres for publisering, hvilket er vanlig praksis for faglige tidsskrift. Denne gjennomgangen utføres gratis og på dugnad av faglig kompetente kolleger i Norden.

Den internasjonale trenden nå er «open access»(OA), hvor leseren ikke betaler for noe abonnement. Dette betyr både at kostnadene løftes over på forfatteren selv eller organisasjoner/prosjekter som står bak, men også at man sparer distribusjonskostnader. Trenden støttes på politisk nivå, både nasjonalt (Forskningsrådet m.fl.) og av EU fordi den forventes å bedre tilgangen til (offentlig finansiert;) forskning betydelig. Samtidig blir den potensielle leserskaren mye større og bruken (inkl. siteringsgrad) høyere -og dermed også motivasjon for å skrive. Vi håper også at en slik lavterskel tilgang for nordiske betong-fag-kolleger kanskje i tillegg vil bedre kontakten mellom forskning og næring.

Til deg som vurderer å publisere i NCR: Det finnes en del useriøse tidsskrifter «der ute» som angivelig tilbyr OA publisering mot gebyr men hvor forretningsidéen kun er å tjene penger (reviewet er fiktivt eller useriøst), og flere fagfolk er gått i baret på dette –dvs. de er «tatt med buksa nede»i forsøket på å få gode «tellekanter». NCR er et seriøst organ med svært lave publiseringskostnader (som til og med er sponset ut 2020) og derfor trygt. Spesielt for PhD-studenter med behov for rask publisering i sin utdannelse!
Vi oppfordrer alle til å formidle linken videre i sitt nettverk ute og hjemme.
Det er også fritt for alle NB’s medlemmer å laste ned eldre utgaver av NCR via foreningens hjemmeside.
Gratis tilgang får du ved å klikke her

For mer informasjon om FoU komiteen sitt arbeid, klikker her: Fou komiteen
For mer informasjon om NCF og NCR publikasjoner komiteen sitt arbeid, klikker her: NCR_NCF

Del saken