Ny utgave av NB 15: September 2018 «Betonggulv – gulv på grunn og påstøp»

Utgave av september 2018 erstatter utgave av oktober 2017.
Endringene gjelder en presisering av gyldighetsområde og fjerning av arealangivelse for «større gulv» i Gulvklasse II på side 19 og 55.

For mer informasjon se PDF

Nettbutikk

 

 

Del saken