Norsk Betongforening støtter innovasjon og produktutvikling

FoU komiteen innvilget i 2022 støtte fra Utviklingsfondet til to prosjekter:
Nr. 1 Utarbeidelse av teknisk spesifikasjon for betong som er tilpasset aluminiumsarmering
Nr. 2 Utvikling av ESC- Environmental Structural Optimizer

Utarbeidelse av teknisk spesifikasjon for betong som er tilpasset aluminiumsarmering 

I prosjektet skal det utarbeides teknisk spesifikasjon for «DARE2C-betongen» som er kompatibel med armering i aluminium. Prosjektet er ledet av Hydro i samarbeid med Standard Norge, Norcem, Unicon og SINTEF. 

 

Utvikling av ESC- Environmental Structural Optimizer 

Prosjektet går ut på å utvikle et verktøy, ESC–Environmental Structural Optimizer, som ved bruk av kunstig intelligens bestemmer tverrsnitt og materiale for å senke CO2-fotavtrykk. Prosjekteier er Magic Haave ved Simen Haave. 

I dag er programvare rettet mot optimalisering med hensyn til ytre påkjenninger, ikke på forholdet mellomressursbruk, klima og statikk. Prosjektets formål er å utvikle og bruke KI (kunstig intelligens) til å designe klimaoptimalt bæresystem i bygg.  

FoU komiteen er opptatt av open-source og deling av koder. Delene av koden som går på ren dimensjonering av betong/stål/tre vil være open-source slik at disse kan nyttiggjøres av flere. Resultatet av arbeidet vil presenteres i form av rapport eller paper samt også presenteres på Norsk Betongdag eller i annet passende forum.  

Prosjektet er også støttet av Betong Norge- Betongelementforeningen. 

 For 2023 har Norsk Betongforening satt av 300 000 kroner fra utviklingsfondet til å støtte prosjekter med formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige eller estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter hvor resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.  Søknadsfrist i år er 1. november og tildeling er 1. desember. Les mer om kriterier og søknadsprosess her. 

Del saken