Aktuelt

Arbeidet i RILEM-komite om alkalireaksjoner er ferdigstilt

En internasjonal RILEM-komite, ledet fra Norge, har de siste 6 årene jobbet med problemstillinger rundt alkalireaksjoner i betong, i nær kobling oppimot forskningsaktiviteter på SINTEF og NTNU. Den internasjonale RILEM-komiteen TC-258-AAA avsluttet nylig sin aktivitet etter 6 års virke.

Les mer

Nye styremedlemmer i Yngres Betongnettverk

Det er nå satt nytt styre i YBN og styret vil samtidig gi en stor takk til Nina E. Borvik, Skanska Norge AS og Dmitrij Minasow, Betongelementforeningen som har lagt ned mye bra bransjearbeidet i Yngres Betongnettverk.

Les mer