Aktuelt

Nå er det stort fokus på nettbaserte kurs!

For å opprettholde tilbud om kurs nå som det har vært, og antakelig fortsatt vil være vanskelig å møtes fysisk, har Norsk Betongforening jobbet på flere fronter med omlegging til digitale kurs. I første omgang har vi hatt fokus på kompetansekursene, men vil i tiden fremover også vurdere hvilke andre kurs som kan arrangeres digitalt.

Les mer

Nå er NB publikasjon nr. 9: Betongoverflater her!

Beskrivelse og vurdering av eksponerte betongoverflater i byggeprosjekt har vært en kilde til konflikter i byggeprosesser og i mange tilfeller har det vært utfordrende for arkitekt, byggherre, entreprenør og betongprodusent å enes om hva som er tilsiktet overflate på betong.
Foto: Ole H. Krokstrand

Les mer

Vellykket vårmøte for lærernettverkene

Den 16. april var det digital nettverkssamling for lærernettverkene. De to nettverkene, betonglærernettverk for høyskole og universitet og betonglærenettverk for fagskole, møttes denne dagen både til hvert sitt møte og et felles møte der aktuelle saker som fagplan og undervisningsopplegg ble diskutert.

Les mer