God stemning og høyt faglig nivå under 9th Symposium on Sprayed Concrete i Sandefjord!

70 delegater fra 11 land deltok på the 9th symposium on Sprayed Concrete i Sandefjord. Det var et høyt nivå på presentasjoner og stort faglig engasjement blant deltakerne.

Norsk Betongforening var vertskap for the 9th Symposium on Sprayed Concrete I Sandefjord 17.-20. juni.  70 delegater fra 11 land deltok under symposiet og det var et innholdsrikt faglig og sosialt program. Temaene for innleggene var blant annet Lavkarbon- løsninger, materialutvikling, prosjektpresentasjoner og utførelse og kontroll. Det var 25 presentasjoner med høyt nivå og et spesielt høyt faglig engasjement med gode diskusjoner og samtaler både under fagseksjonene, lunsjer og middager. Det var fire keynote presentasjoner fra Kjell Skjeggerud, Heidelberg Materials, Elisabeth Schjølberg, Multiconsult, Karl Gunnar Holter, NGI og John Atle Haugland, Statens vegvesen som ble svært godt mottatt. Torsdag ledet Thomas Beck an en plenumsdiskusjon med bærekraftige løsninger som tema der det var mange gode diskusjoner og innspill. 

    

 

Det sosiale programmet inneholdt både welcome reception mandag kveld, båttur på fjorden med alle typer vær tirsdag og konferansemiddag onsdag kveld.  

 

 

Siri Engen i Tekna og Norsk Betongforening ble hedret under konferansemiddagen  med blomst og hilsen for hennes innsats for å legge til rette for et godt fagmiljø og for hennes innsats med å organisere samtlige 9 symposier.  

     
Tom Melbye takker Siri

 

Takk til Organizing Committee og Scientific committee, og særlig Thomas Beck og Øyvind Bjøntegaard, for arbeidet som er lagt ned for å gjøre symposiet til et vellykket samlingspunkt for et viktig fagnettverk. 

Organizing Committee: 

Thomas Beck – Chair
Øyvind Bjøntegaard
Ola Woldmo
Siri Engen
Jan-Erik Hetlebakke
Christine Hauck
Kristian Kristoffersen Dahl
Even Eriksrud
Cecilie Hagby
Henny Cathrine Braarud  

Scientific Committee: 

Øyvind Bjøntegaard
Thomas Beck
Christine Haucko
Eivind Grøv
Andre Schmidt
Roar Myrdal
Stefan Bernard
Benoit De Rivaz
Tom Melby
Marc Jolin
Benedikt Lindlar
Karl-Gunnar Holter
Ross Dimmock 

 

Del saken