Rapport nr. 10 «Sirkulærøkonomi for betong» er klar!

For mange betongprodusenter og de som kjøper betong kan regelverk og forskrifter knyttet til betong, miljø og
sirkulærøkonomi være omfattende og uoversiktlige. Miljøkomiteen ønsker med denne veilederen og gi en
oversikt over begrepsbruk, hva som er mulig å få til med dagens teknologier, samt hvilke begrensninger som
ligger i gjeldende forskrifter og regelverk/standardverk.

Sirkulære prosesser skal være miljøvennlige og bidra til at materialer i større grad brukes om igjen. Dette skal lede til at uttak av jomfruelige materialer og ikke-fornybare ressurser avtar, og at avfallsmengden reduseres. Økonomisk lønnsomhet er en sentral motivasjon for en bedrift, bransje og samfunnet. For mange bedrifter er det å kunne vise til økt grad av sirkulære prosesser og mindre produksjon av avfall, noe som gir god miljøprofil og bidrar til positiv omdømmebygging – og derigjennom økt lønnsomhet.

Vi håper at betong- og elementprodusenter kan ha nytte av veilederen og enklere ser muligheter for å gjøre sin egen produksjon mer sirkulær. Videre håper miljøkomiteen at rapporten også kan være til nytte for byggherreorganisasjoner når det skal settes kravspesifikasjoner som gjelder materialvalg
og utførelse i anskaffelser.

Rapport nr. 10 er utarbeidet av Miljøkomiteen i NB.

Takk for et godt arbeid!

Her kan du laste ned rapporten.

Del saken