Årsmøte Norsk Betongforening 2022 avholdes 21.april

Både fysisk og digital deltakelse er mulig.  Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet?
Så må dette meldes inn, innen 09. mars.

Ordinære saker meldes til sekretariatet ved å sende mail til nb@tekna.no innen 9. mars, og forslag til vedtektsendringer må meldes innen 16. februar.
Dagsorden og Påmelding finner du her

Lenke til vedtekter for Norsk Betongforening. 

Del saken