Siste nytt fra Standard Norge

De trenger innspill til revisjonsarbeidet av det nasjonale tillegget til NS-EN 206.

Følgende standarder er klar for bruk:

  • Eurokode 2- del 4, Prosjektering av forankringer i betong
  • NS-EN 1504-10, i norsk og engelsk versjon

Klikk her for mer informasjon

Del saken