Sluttrapport fra kantreisingsprosjektet støttet av NB sitt utviklingsfond er nå klar

Prosjektet Kantreising i flytende betonggulv- parameterstudie som er tildelt støtte fra NB sitt utviklingsfond er ferdig og sluttrapport er utarbeidet.

Kantreising er en kjent problemstilling i tynnere flytende betonggulv, spesielt ved bruk av M60 kvalitet. Bruk av M40 kvalitet er kjent som en velfungerende løsning, men slik høyfast kvalitet har andre konsekvenser som må ivaretas og man har derfor ønsket finne alternative metoder som for eksempel innblanding av svinnreduserende tilsetningsstoff eller tildekking med riktig belegg. Les om resultater og konklusjon i sluttrapporten her: Sluttrapport om «Kantreising av flytende betonggulv»

Del saken