Utlysning av Fondsmidler for 2022 

Norsk Betongforening ønsker å stimulere aktivitet i betongbransjen. Gjennom foreningens utviklingsfond tildeles midler til formål eller prosjekter som ikke initieres av NB, men er i tråd med NBs gjeldende strategi, visjoner og formål. Fondet skal kunne støtte prosjekter som går over flere år.

For 2022 skal Norsk Betongforenings Utviklingsfond tildele inntil 300 000 kr til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter.  Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet. «Vi i Norsk Betongforenings Utviklingsfond er veldig glade for å igjen kunne tildele midler til prosjekter med formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. På grunn av pandemien har vi hatt noen år uten tildelinger, men for 2022 håper vi på mange spennende søknader. Jeg vil oppfordre alle som har et utviklingsprosjekt for og med betong til å sende søknad om støtte.» Oliver B Skjølsvik leder for Utviklingsfondskomiteen.   

Last ned retningslinjer og søknadsskjema her.
Søknad sendes
nb@tekna.no innen 31. mai 2022. 

Del saken