Vellykket vårmøte for lærernettverkene

Den 16. april var det digital nettverkssamling for lærernettverkene. De to nettverkene, betonglærernettverk for høyskole og universitet og betonglærenettverk for fagskole, møttes denne dagen både til hvert sitt møte og et felles møte der aktuelle saker som fagplan og undervisningsopplegg ble diskutert.

Denne gang ble også en stor del at tiden brukt til erfaringsutveksling om hvordan korona-pandemien påvirker undervisningssituasjonen. Etter del-samlingene var det en fellessesjon der begge lærernettverkene fikk presentert U3 e-læringskurset. Sverre Smeplass fra samarbeidsgruppen for kurset og Kirsten Lexberg fra kursprodusenten gikk gjennom noen av de digitale kursmodulene og kom også med forslag til hvordan kurset kan integreres og brukes for høyskole-, universitets- og fagskoleundervisning. Se mer om møtene her. (Betonglærernettverk)

Del saken