YBN vokser i antall medlemmer hver dag!

YBN etablerer seg i hele Norge i form av lokallag, dette gir en kortere vei til engasjement og krefter lokalt i nærmiljøet. 

Omrokeringer i YBN styret 2019

Del saken