30 PDF Herdeplastbelegg og polymermodifiserte mørtelbelegg for industrigulv (2003)

Beskrivelse

Publikasjonen er en oversettelse av EFNARCs «Specification for Sybthetic Resin and Polymer-modified Cementitous for Industrial Use» og er en felles plattform hva gjelder systembetegnelse, produktkrav, uforming av denne type belegg samt krav til toleranse, krav og kontroll til produktet.

Publikasjonen gir anbefalte minimumskrav for bruksegenskaper, funksjoner og metoder med hensyn til legging av herdeplastbelegg.  Gulvbeleggene er basert på et flytende herdeplastsystem, der herdingen skjer ved polymerisasjon av plastkomponentene. Publikasjonen dekker beskrivelse, funksjoner, konstruksjon og legging av selvutjevnende eller glattede herdeplastprodukter og plastbasert mørtel med vedheft til underlaget til bruk i industrielle, kommersielle eller andre lokaler. 40 sider.

Varenummer: 30PDF Kategori: