NB18 «Tilslag til betongformål» er på høring. NY frist: 8. mai

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 18 Tilslagsmaterialer for betongformål (NB18) avløser første utgave fra 1988. Er nå på høring.

Denne utgaven av Norsk Betongforening Publikasjon nr. 18 «Tilslagsmaterialer for betongformål» avløser første utgave fra 1988. Mye av kunnskapen fra forrige utgivelse er fortsatt gyldig. Men samtidig har det skjedd mye på flere fronter, her nevnes noe av det viktigste:

  • Det er etablert et felleseuropeisk regelverk for betong og tilslag.
  • Det har vært mer eller mindre kontinuerlig forskning på alkalireaksjoner siden slutten av 1980-tallet, og vi har fått etablert et velfungerende nasjonalt regelverk for å klassifisere bergarter mht. alkalireaktivitet.
  • Kunnskapen om bruk av knuste materialer, og spesielt maskinsand, har hatt en voldsom utvikling. Vi har i dag kunnskap for å produsere maskinsand med like gode egenskaper som den beste natursand.
  • Det har i de senere år vært økende fokus på sirkulærøkonomi. Denne publikasjonen tar for seg utnyttelse av steinmaterialer fra infrastrukturprosjekter, gjenvunnet tilslag fra gravemasser samt resirkulert tilslag fra riveprosjekter.

Publikasjonen gir oppdatert kunnskap om alle aspekter rundt tilslag til betong, fra geologiske ressurser, produksjon av tilslag, egenskaper i fersk og herdnet betong samt prøvingsmetoder og regelverk.

Her finner du informasjon om høringen: NB 18 høring mars 2024 skjema for høringskommentarer til NB 18 mars 2024

Her finner du skjema for kommentarer til høringen skjema for høringskommentarer til NB 18 mars 2024

 

Del saken