Norsk Betongforening etterlyser kandidater til FoU-prisen – er det deg eller noen du kjenner?

FoU-prisen er et reisestipend som tildeles en yngre person som har gjennomført et forskningsarbeid eller et utviklingsarbeid av spesiell verdi for norsk betongbransje. Er du, eller kjenner du noen, en kandidat til årets pris?

FoU-prisen deles ut årlig på Norsk Betongdag. Prisvinneren skal være en yngre forsker som har gjort en innsats av spesiell verdi for norsk betongbransje (enten material- eller konstruksjonsrelatert). Stipendet er på kr. 25 000 og skal brukes i forbindelse med en faglig reise.

Forslag til kandidat med begrunnelse oversendes nb@tekna.no merket «søknad FoU pris» senest 1. september.

Stipendiet tildeles etter en søknad som skal inneholde følgende:

  1. Beskrivelse av det forsknings- eller utviklingsarbeidet som er grunnlag for søknaden
  2. Referanse til dokumentasjon av det gjennomførte arbeidet
  3. Reisemål med begrunnelse for reisen
  4. Budsjett for reisen

Søknad om stipend behandles av NB sin FoU komite.

Retningslinjer for tildeling finner du her.
Mer informasjon om FoU-prisen finner du her.

I 2022 var det Simon Fjendbo som mottok FoU-prisen.

 

Del saken