For en oversikt over bedriftsmedlemmer i Norsk Betongforening per 7. april 2022 se her: bedriftsmedlemmer.