For en oversikt over bedriftsmedlemmer i Norsk Betongforening per 1. april 2019 se her: bedriftsmedlemmer.