Personlig medlemskap uten tidsskrift: Kr. 400,-

 

Personlig medlemskap:

Personlig medlemskap uten tidsskrift kr. 400;

Tilleggspris for tidsskrifter:

– mur+betong, 4 nummer./år: tilleggspris kr. 100,-

– Byggeindustrien, 5 betongnummer/år: tilleggspris kr. 100,-

– Byggeindustrien, alle 20 nummer/år: tilleggspris kr. 300,-

Studentmedlemskap med tidsskrifter: kr. 0,- (mur+betong og Byggeindustrien, 5 betongnummer/år)

 

Firmamedlemskap:

Kr. 3.000,- for bedrifter med under 50 ansatte

Kr. 5.500,- for bedrifter fra 50 og til under 250 ansatte

Kr. 7.500,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

Tilleggspris med tidsskrift:

– mur + betong, 4 nummer./år: tilleggspris kr. 100,-

 

Endringer i medlemskapet:

Sendes: nb@tekna.no


Opphør i medlemskapet:

Medlemskapet løper til det sies opp med en skriftlig melding til nb@tekna.no. Et opphør av medlemskapet fritar ikke medlemmet for forpliktelser som årsavgift og tilleggspris for tidsskrifter for gjeldende år.