Personlig medlemskap:

Personlig medlemskap uten tidsskrift kr. 400;

 

Tidsskrifter:

Som personlig medlem får du svært rabatterte priser på tidsskrifter.

Pris på tidsskrifter ved abonnement gjennom Norsk Betongforening:
– mur+betong, 4 nummer/år: kr. 285,-

– Byggeindustrien, 5 betongnummer/år (bare papirutgave): kr. 210,-

– Byggeindustrien, 5 betongnummer/år inkludert digitalt abonnement (plussaker på bygg.no og digitalt magasin): kr 450,-

– Byggeindustrien, alle nummer/år inkludert digitalt abonnement (plussaker på bygg.no og digitalt magasin): kr. 825,-

-Byggeindustrien digitalt abonnement (plussaker på bygg.no og digitalt magasin): kr. 699,-

Tidsskrifter faktureres sammen med medlemsgebyr.

Studentmedlemskap med tidsskrifter: kr. 0,- (mur+betong og Byggeindustrien, 5 betongnummer/år (kun papirutgave))

 

Firmamedlemskap:

Kr. 6.000,- for bedrifter med under 50 ansatte

Kr. 11.000,- for bedrifter fra 50 og til under 250 ansatte

Kr. 15.000,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

Tilleggspris med tidsskrift:

– mur + betong, 4 nummer./år: tilleggspris kr. 245,-

  • Husk at bedriftsmedlemskap inkluderer tilgang til å dele NB Publikasjoner med ansatte via bedriftens intranettsider e.l.

 

Endringer i medlemskapet eller abonnement:

Sendes: ttf@tekna.no


Opphør i medlemskapet:

Medlemskapet løper til det sies opp med en skriftlig melding til ttf@tekna.no
Opphør av medlemskapet fritar ikke medlemmet for forpliktelser som årsavgift og tilleggspris for tidsskrifter for gjeldende år.