Hvem er og hva står NB for?

Vi arrangerer kurs, nasjonale og internasjonale konferanser, den årlige Norsk Betongdag om høsten og gjennom hele året en rekke faglige åpne møter i de store byene.

I tillegg har vi en stor faglig aktivitet ved ulike komiteer som er i kontinuerlig arbeid.
Hver komite avslutter sitt arbeid med en publikasjon som oftest blir bransjens anbefalinger og forslag til retningslinjer innen det fagområdet man omtaler.

Alle betonginteresserte personer kan bli personlig medlem av foreningen.
Studenter på fagskoler, høgskoler, universiteter og elever som tar fagbrev, kan i studietiden være studentmedlemmer.


Hva får du/dere som medlem?

– Personlige medlemmer: Gratis nedlasting av publikasjoner (pdf-filer), redusert pris på trykte publikasjoner og redusert kursavgift på våre kurs og konferanser

– Bedriftsmedlemskap: Redusert pris på konferanser og publikasjoner. Bedriftsmedlemskap inkluderer abonnementsordning for nedlastbare publikasjoner slik at bedrifter har tilgang til å dele NBs publikasjoner med sine ansatte via intranett e.l.

– Studentmedlemmer: Ingen deltakeravgift på kurs ved ledig plass.

– Medlemskap med tidsskriftalternativene: mur+betong og Byggeindustrien (5 årlige særutgaver med betongtema eller alle årlige nummer) til redusert pris

Vi gjør oppmerksom på at medlemsfordelene stoppes automatisk dersom årsavgift og tilleggspris for tidsskrifter «står ubetalt etter oppfølging».