Fib-komiteer innen bærekraft

Internasjonalt komitéarbeid innenfor betong og bærekraft og Norsk betongbransje er langt fremme når det gjelder miljøvennlige løsninger og holdninger, og ved å delta i internasjonalt komitearbeid så kan vi bruke dette til å påvirke fremtidens regelverk.

fib har under Tor Ole Olsen sin presidentperiode beregnet verdien av det arbeidet (som er frivillig) medlemmene av fib har gjort i de siste 10 årene, og kommet frem til at det utgjør imponerende 30 ganger «investeringen» (ref. foredrag på NB-dag 2020). Verdien er fordelt på samfunns-gevinst / industri-gevinst / miljø-gevinst tilsvarende 29 % / 60 % / 11 %. Selv om fib lenge har hatt bærekraft/miljø høyt oppe på agendaen og bla annet dannet Commission 7 Sustainability i 2015, så ønskes en forsterket innsats for å øke miljøgevinsten. Og for å understreke dette er «fib Statement on Sustainability» utarbeidet, som uttrykker ambisjoner og gir oversikt over hva fib har gjort og gjør innenfor temaet, bla gjennom komite-arbeid, se fib International. 
Tre nye «miljø»-komiteer har blitt etablert i 2021:

TG4.6 – constitutive laws for concretes with supplementary cementitious materials

TG4.7 – structural applications of recycled aggregate concrete – properties, modelling, and design

TG4.8 – low-carbon concrete structures

Eller gå inn på Internasjonal komite der ligger det en link til en oversikt over andre relevante komiteer i fib, samt i Rilem og ACI, som omhandler miljøaspektet.

Norsk Betongforening oppfordrer alle NB sine medlemmer  og betongbransjen generelt til å bli med på relevant komitearbeid, og da kommer faglig inspirasjon samt utvidet sosialt, faglig og forretningsmessig nettverk på kjøpet.
Ta gjerne kontakt med lederen i internasjonal komite, Tor Arne Martius-Hammer (mannen på bildet) hvis du er interessert eller ønsker mer informasjon.

Del saken