Fib ModelCode 2020 ute på høring!

Arbeidet med fib ModelCode2020 er nå kommet så langt at den andre utkastversjonen er ute på høring.

Kommentarer og innspill fra høringsrunden til den første utkastversjonen i desember 2021 er tatt hensyn til. Det er også gjort endringer i tråd med utvikling og forbedringer av hovedforfatterne selv. Disse endringene er diskutert med flere forfattergrupper og fagfeller.

Alle er velkomne til å gi kommentarer og innspill, samt forslag til forbedring av dokumentet. Kommentarer som sendes skal inneholde et foreslått alternativ/erstattende ordlyd for den aktuelle teksten.

Høringsutkastet lastes ned her.

Innsending av kommentarer gjøres via dette skjemaet. Skjemaet sendes til sekretariatet til MC2020/gierre.dieteren@tno.no.

Frist for innsending av kommentarer er 15.februar.

Sekretariatet takker for alle bidrag som er kommet og ser frem til nye innspill og kommentarer i denne runden med høring.

 

Del saken