God norsk representasjon under Nordic Concrete Research Symposium i Stockholm

Etter to år med utsettelse, ble NCR symopsium endelig arrangert 16.-19-august med flere representanter fra Norge.

Symposiet skulle vært i Sandefjord i 2020 med Norsk Betongforening som arrangør, men arrangementet ble først utsatt til 2021 og deretter 2022 på grunn av pandemien.Siden Norsk Betongforening var vertskap for fib Congress 2022 i juni, tok Svensk Betongforening over vertskapet og symposiet ble flyttet til Stockholm.

Hele 140 forskere og representanter fra betongbransjen i de nordiske landene møttes for tre dager med presentasjoner av siste nytt innen temaene grønn betong, klorider, fukt, frost, materialteknologi og konstruksjonsteknikk. Av 82 presentasjoner var det 17 norske. Blant disse Iveta Novakova med «Evaluation of optimal replacement of natural aggregates by recycled concrete aggregates to achieve sufficient durability», Stefan Jacobsen med «Voids ratio of manufactured sand – influence of test method, grain shape and size distribution og Kathrine Mürer Stemland «ASR expansion – effect of restraint and relation to degradation».

Se programmet her for oversikt over alle presentasjoner.

Foto: En liten del av den norske delegasjonen under Nordic Concrete Research Symposium i Stockholm 16. – 19. august 2022. Fra venstre: Stefan Jacobsen, Benoit Fournier (Canada), Bård Petersen, Harald Justnes, Jan Lindgård, Cecilie Hagby, Rolands Cepuritis, Terje Kanstad, Antonia Menga, Børge Johannes Wigum 

Symposiet arrangeres hvert tredje år og Norsk Betongforening er vertskap for arrangementet i 2025. Dette er et veldig relevant forum for utveksling av informasjon og erfaring og vi anbefaler på det varmeste innmelding av artikler til neste symposium så snart «call for abstracts» legges ut. 

Del saken