Høring av publikasjon NB38 «Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner»

Høringsfrist: 15 september 2019.

For mer informasjon, se publikasjoner under utarbeidelse og revisjon.

Del saken