Info fra Standard Norge

NS-EN 206 kom ut med nytt nasjonalt tillegg i slutten av 2020. Nå ligger enda en ny versjon ute, NS-EN 206+A2:2021+NA:2021. Standard Norge informerer om at den siste utgaven er uten endringer som påvirker bruken av dokumentet i Norge.

Nytt fra Standard Norge

NS-EN 206 «Betong»

NS-EN 206 kom ut med nytt nasjonalt tillegg i slutten av 2020. Nå ligger enda en ny versjon ute, NS-EN 206+A2:2021+NA:2021. Standard Norge informerer om at den siste utgaven er uten endringer som påvirker bruken av dokumentet i Norge.

2021-versjonen er gitt ut som følge av et endringsblad A2, som angir endringer i vedlegg C,  er inkludert til hoveddelen. I Norge er endingene i vedlegg C dette dekket (og overstyrt)av tekst i nasjonalt tillegg.  Derfor medfører ikke utgivelsen nå i 2021 noen reell endring fra tidligere dokument NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2020 og i praktisk bruk vil derfor begge versjonene være gyldige.

Nasjonalt tillegg er i 2021 ikke blitt oppdatert, men må gis ny dato da denne ikke kan være eldre enn hoveddelen. Det jobbes med norsk oversettelse som inkluderer endringene. Det jobbes også med å få publisert endringer i nasjonalt tillegg til NS-EN 1992-1-1 som inkluderer endringene som er gjort i NS-EN 206/NA:2020, altså siste faglige revisjon av nasjonalt tillegg til NS-EN 206.

Selv om innhold av nasjonalt tillegg til NS-EN 206 ikke er endret i 2021-utgaven evaluerer den nasjonale speilkomiteen mer eller mindre kontinuerlig innholdet i dokumentet. Dersom noen har innspill tas disse gjerne imot.

2. generasjon NS-EN 1992

På europeisk nivå jobbes det iherdig med 2. generasjon av Eurokodene. Disse har begynt å komme ut på høring og for betong sin del planlegges prEN 1992-1-1 og prEN 1992-1-2 å komme ut i september 2021. Dokumentene legges ut på høringsportalen under www.standard.no/standarder-pa-horing/ . Dersom du ønsker å delta på høringen vil det være fordelaktig å være med på dette sammen med den norske speilkomiteen for arbeidet, SN/K 7 «referansegruppen for betongområdet». Ta i så fall kontakt med undertegnede. Spesielt rådgivere oppfordres til å delta.

Kontaktperson inn mot SN/K 7: Hauke Burkart, hbu (a) standard.no

Del saken