NB Rapport nr. 7 er nå klar! «Miljøegenskaper til betong»

Miljøkomiteen er en av flere fagkomiteer i Norsk Betongforening og arbeider med å fremme betong som et bestandig og bærekraftig bygningsmateriale, samt fremskaffe korrekt informasjon om betong og miljø. For å lese hele rapporten.

Utgave Mai 2019:
Innhold er lik pdf utgaven av April 2019 men layout og sidenummereringen er endret.

Betongens gode egenskaper som et miljøvennlig materiale er vel kjent av mange. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å finne dokumentasjon på miljøegenskapene til betong. Denne rapporten sammenstiller informasjon om emisjoner, utlekking og stråling fra betong samt betongavfall.

NB Rapport nr. 7: Miljøegenskaper til betong – Avfall – Emisjoner – Stråling – Utklekking

Del saken