NB Rapport nr. 7 er nå klar! «Miljøegenskaper til betong»

Miljøkomiteen er en av flere fagkomiteer i Norsk Betongforening og arbeider med å fremme betong som et bestandig og bærekraftig bygningsmateriale, samt fremskaffe korrekt informasjon om betong og miljø. For å lese hele rapporten, klikk deg videre!

Publisert: mai 9, 2019

Betongens gode egenskaper som et miljøvennlig materiale er vel kjent av mange. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å finne dokumentasjon på miljøegenskapene til betong. Denne rapporten sammenstiller informasjon om emisjoner, utlekking og stråling fra betong samt betongavfall.

NB Rapport nr. 7: Miljøegenskaper til betong – Avfall – Emisjoner – Stråling – Utklekking

Del saken