Vinner av Betongtavlen 2023

Villa Bygdøy og Nydalsbrua er vinnere av Betongtavlen 2023! ALO på Sluppen gis hedrende omtale for det forbilledlig samarbeid for å nå ambisiøse klimamål. Vi gratulerer!

Betongtavlen 2023 tildeles Villa Bygdøy 

Foto: Lund Hagem Arkitekter – Einar Aslaksen 

Villa Bygdøy demonstrerer hvordan imponerende betongoverflater kan oppnås selv i krevende konstruksjoner. Prosjektering, forskaling og utstøping er utført med særdeles høy kvalitet, og vitner om sjeldent god håndtering av alle de variabler som påvirker et endelig resultat. I betongverden er man vant til å tilgi og ta høyde for noe «variasjon» – noen skjolder her, litt riss der – det er utallige ting som kan skje underveis i prosessen. Men her er overflatene tilnærmet perfekte. 

Villa Bygdøy fremstår tilbaketrukket og tilpasset terreng og omgivelser. Betong er benyttet som et gjennomgående fremtredende materiale. Utvendig veksles det mellom liggende plateforskaling og stående bordforskaling, samt at det er støpt heller og trapper for atkomst og passasje rundt boligen. Finishen er gjennomgående høy, med jevne overflater og skarpe hjørner. Beplantingen er tilpasset bygget og tomten og rammer inn de ulike sonene ute. På sjøsiden er det også anlagt en egen plantebalkong over underetasjen som bidrar til å bryte opp den relativt høye fasaden, og som bringer naturen tettere på fra innsiden. 

Innvendig er slipt betong brukt på de fleste gulvflater i første etasje og i kjeller. Også her er kvalitet på betong og slipearbeid i toppklasse. Men det store fokuspunktet i stua er en kombinert peis, trapp og benk. Hele endeveggen og enda litt til – her er det mange utsøkte detaljer! Fra soverom i andre etasje kan man gå ut på en bro som går langs de store vinduene ut mot sjøen, og som deretter går ned i en trapp bak peiskappen. Nesten nede tråkker man ut på et repos som, på sin vei langs ytterveggene, også er vinduspost, deretter peis, deretter benk og til slutt kjøkkenbenk. Den massive peiskappen og trappen bak denne henger på bakveggen. Betongarbeidene er helt imponerende utført, og med boligens komplekse konstruksjon representerer prosjektet et forskalings- og støpearbeid helt utenom det vanlige. 

Byggherren har en tydelig bilinteresse, og dette er viet stor plass i underetasjen. En større garasje med plass til flere biler er også utformet som et oppholdsrom for å kunne glede seg over bilparken. Her får betongens konstruktive egenskaper vist seg fram på andre måter. Underetasjen er gjort søylefri ved at last og bæring av etasjene over veksles ut og bæres av plasstøpte betongbjelker og -lameller. Disse fremstår som en stor spilehimling av betong – og fremhevet av belysningen.  

Arkitekt Lund Hagem arkitekter, byggteknisk rådgiver Bllinger + Grohmann Ingeniører, entreprenør Jensen ByggTeam og betongleverandør Unicon har i Villa Bygdøy gitt en oppvisning i betongperfeksjonisme, muliggjort av et team av særdeles gode fagfolk. Juryen gratulerer byggherren med et bygg som nå kan smykke seg med Betongtavlen 2023.  

 

Betongtavlen 2023 tildeles Nydalsbrua 

Foto: Norsk Betongforening

Nydalsbrua er et nytt landemerke i Trondheim, og vil være til stor nytte for trafikanter av alle slag. Brua gir en bedre forbindelse over Nidelva og binder sammen de østre og vestre bydelene mer effektivt.  

Plasseringen er i seg selv svært krevende og gjør konstruksjonen kompleks der den er klemt mellom elv, veier, fjellskrent og jernbane. Her har det blitt lagt ned mye arbeid for å gjøre tilpasningen så god som mulig og ivareta alle trafikale behov. 

Brua er en ett-tårns skråstag-/extradosed bru. Tårnet i betong heller innover mot Byåsen og strekker kablene over brukassa og ut over Nidelva. Rundkjøringen mellom tårnet og bruspennet har åpning mot veien under, noe som gir ekstra lysinnslipp. Gang- og sykkelvegen som går langs elva har fått en nødvendig oppgradering, og derfra ser man også mye av kompleksiteten i konstruksjonen.  

Det er lagt ned et betydelig arbeid i utforming og prosjektering av de ulike elementene i konstruksjonen for å ivareta alle funksjonene som brua skal løse. Under brukassen er det skråstilt bæring hvor man tydelig ser resultatet av at komplisert geometri gir svært utfordrende forskalingsarbeid – som er blitt løst med godt håndverk. Dette er kombinert med en optimalisering av materialbruken, noe som også reduserer klimagassutslippene. 

Brukassen er bygd med forskalingsvogn, og er utført i høyfast lettbetong. Bruken av lettbetong har spart vekt i brua og forenklet dimensjoneringen. Konstruksjonen kategoriseres som extradosed, som altså er en hybrid mellom skråkabel og spennarmert bjelkebru, en type hybrid konstruksjon som ikke er så vanlig, men som gir konstruksjonsmuligheter som var avgjørende her. Tårnhøyden kunne gjøres lavere enn en skråkabelbru, og brukassen ble slankere enn en spennarmert bjelkebru. Dette er ingeniørkunst! 

Konstruksjonen krever mange justeringer av skråkablene for å sørge for at belastninger som brua skal ta opp blir riktig fordelt. 

Prosjektet er særdeles godt gjennomtenkt og gjennomført. Kvaliteten på betongarbeidene er høy hele veien.  

Arkitekt er Plan arkitekter, Rådgivende ingeniør er Aas-Jakobsen, entreprenør er Skanska Norge og betongleverandør er Unicon.  

Byggherre Statens Vegvesen gratuleres som eier av prosjektet og tildeling av Betongtavlen 2023 for Nydalsbrua. 

Hedrende omtale tildeles ALO 

Foto: HUS Arkitekter as, Monica Asphaug 

Hvordan kan man bygge med lavest mulig karbonavtrykk? Hvilke materialer egner seg best? Det er store spørsmål som både bransjen og omverdenen er opptatt av. Betongindustrien har et krevende utgangspunkt med store utslipp fra sementproduksjonen, men det er like fullt en industri som kommer markedet i møte med stadig forbedrede produkter og løsninger med lavere utslipp. Bransjen selv har fremhevet viktigheten av en åpen konkurranse også på miljø, og at dokumenterte egenskaper skal benyttes når man skal velge klimavennlige løsninger. Det kan virke selvsagt, men det har ofte vært tilfelle at påståtte klimavannlige løsninger er brukt i bygg – uten at det har blitt dokumentert. 

Kontorbygget ALO på Sluppen i Trondheim er et forbildeprosjekt på hvordan man skal jobbe helhetlig med løsninger som både er gode nå – og som vil være gode i årene som kommer. Byggherren Kjeldsberg har langsiktighet som rettesnor, og ønsket et bygg som skulle være fleksibelt med tanke på framtidig bruk, men også ha dagens beste løsninger for å ha et lavt klimagassavtrykk. I et nært og godt samarbeid med Multiconsult, Veidekke og Betong Øst har de løst oppgaven med topp karakter. Her har alle partene strukket seg langt for å løse utfordringer som andre tidligere har gitt opp.  

Med godt samarbeid og særdeles god betongkunnskap har partene prosjektert – og bygd – et bygg som ga toppscore for byggherren både på klima, endringsdyktighet og økonomi.  

Eksempler på dette er slakkarmerte flatdekker med utkragede dekkeforkanter og større romhøyde enn normalt. Det gir fleksibilitet med tanke på framtidige behov i arealene vil endre seg. Videre er det brukt ulike betongkvaliteter for å redusere karbonavtrykket mest mulig – samtidig som de tekniske krav ivaretas. For eksempel ble det i bunnplata brukt ulike betongkvaliteter i overkant og underkant. Du skal ha et proft støpelag når du går løs på det! 

Lavkarbonbetong i de beste klassene vil ofte være utfordrende vinterstid, men dette ble løst med god planlegging og forståelse av hva som var nødvendig av tiltak – og av at arbeidsledere og fagarbeidere med entusiasme tok på seg utfordringen! 

Arkitekt er HUS Arkitekter, byggteknisk rådgiver er Multiconsult, entreprenør er Veidekke og betongleverandør er Betong Øst.  

Byggherre er Kjeldsberg, og betongtavlejuryen gratulerer med et meget godt prosjekt og tildeling av Hedrende omtale.

Se tidligere vinnere her.

Del saken