Nå er ny og revidert utgave av NB Publikasjon nr. 30 «Herdeplastbelegg på betong» klar!

Første utgave av denne publikasjonen var basert på en ren oversettelse av EFCA dokumentet ”Specification for Synthetic Resin and Polymer-modified Cementitious Floorings for Industrial Use” til norsk, og ble utgitt som NB publikasjon 30/2003.

Denne utgaven er fullstendig omarbeidet både i oppbygging og innhold – og er nå tilpasset norske forhold samt harmonisert med NS 3420 og kravene som stilles i NS-EN 13813+NA Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer – Gulvmasser og NS-EN 1504-2 Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner. Publikasjonen inneholder også informasjon om materialtyper og krav som stilles til disse, skadeårsaker og forhold rundt helse, miljø og sikkerhet ved bruk av denne type produkter.

Intensjonen er å gjøre denne publikasjonen kjent i det norske fagmiljøet, slik at det kan etableres en felles plattform hva gjelder krav til prosjektering, underlag, utførelse, kvalitetskontroll og vedlikehold.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet revidert utgave av NB 30 «Herdeplastbelegg på betong» er:
Paul Stavem, Mapei AS (sekretær)
Lars-Erik Løvdahl, Oslo Epoxybelegg AS
Bernt Kristiansen, AF Gruppen AS
Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS

Del saken