Ny utgave av NB 29: Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong

Denne utgaven fra 2023 erstatter den tidligere utgaven fra 2007.

Siden forrige utgave er det utgitt felleseuropeiske standarder som omhandler selvkomprimerende betong (SKB) og denne reviderte utgaven er oppdatert etter gjeldende regelverk og standarder. Publikasjonen er et støttedokument til standardene, og bør leses sammen med disse. Fra 2007 har man ervervet mer kunnskap og erfaring knyttet til SKB, og denne utgaven er tilpasset disse.

Publikasjonen har og fått ny oppbygging. Kapittelet med forklaringer er i denne utgaven bakt inn i kapittelet som omhandler spesifikasjoner og veiledning. Betongteknologisk bakgrunn er lagt som vedlegg.

Motivasjonen for å innføre SKB i norsk og internasjonal bygge- og anleggsindustri har for å bedre arbeidsmiljø og øke produktivitet og kvalitet. Denne publikasjonen er et tilbud til de som ønsker en samlet fremstilling av kravene til SKB, samt en samling av erfaringer fra den norske bransjen.

Revisjonskomitéen har bestått av:

Magnus Gade Skjeggerud, NorBetong (leder fra desember 2017 – november 2020)
Britt Blom Marstrander, Multiconsult/Spenncon (leder fra november 2020 – juli 2021)
Bjarne Fossum, Skanska
Berit Gudding Petersen, Unicon
Frode Skåttun, Veidekke
Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke
Thomas Beck, Normet/Mapei
Even Eriksrud, AF Gruppen
Øystein Mortensvik, Ribe Betong

Takk for et godt arbeid!

 

Publikasjonen kan kjøpes her.

Del saken